triangle

Адрес:

СОФИЯ 1756

Ж.К. ИЗТОК

УЛ. „ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ“ № 7, ЕТ.3

E-MAIL: OFFICE@NCF.BG

ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ: TECH.SUPPORT@NCF.BGЗаявления по ЗДОИ
се подават лично на
в посоченото приемно време.

Приемно време:

ВТОРНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК
ОТ 11:00 ДО 15:00 Ч.

Contact form