triangle

Адрес:

СОФИЯ 1040

БУЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 17, ЕТ.7 

E-MAIL: OFFICE@NCF.BG

ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ: TECH.SUPPORT@NCF.BGЗаявления по ЗДОИ
се подават лично на
в посоченото приемно време.

Приемно време:

ВТОРНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК
ОТ 11:00 ДО 15:00 Ч.

Contact form