На 21.02.2017 г. Национален фонд „Култура“ стартира новия програмен период за 2017 година.

Индикативна годишна програма за конкурсните програми може да откриете тук.
Очаквайте скоро обновената ни интернет страница и система за онлайн кандидатстване!

Информация и документи за кандидатстване по обявената конкурсна сесия на програма „Мобилност“ изтеглете от бутона по-долу.

При кандидатстване, моля, запознайте се с всички Нормативни документи, както и с приемното време на НФК.

Програма
„Мобилност“

Условия и документи за кандидатстване
Изтегли

За Национален фонд „Култура“

Национален фонд „Култура“ /НФК/e българска организация на бюджетна издръжка към министъра на културата, която подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина. НФК е създаден със Закона за закрила и развитие на културата и започва да функционира от месец ноември 2000 година...

Устройство

Ръководният орган на Национален фонд „Култура“ е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата. Членове на УС са изтъкнати дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на Национално сдружение на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.
Управителен съвет Рашко Младенов Маргарита Петкова Дора Христова Пламен Марков Захари Каменов Матей Еленков Иван Попйорданов Николай Янакиев Николай Иванов Георги Керезов Георги Владимиров
Административен екип Борислав Геронтиев (изпълнителен директор) Емил Върбанов (главен експерт) Нели Авджийска (главен счетоводител) Нора Караламбева (младши експерт) Илона Хусеин (административен секретар) Диана Цанкова (юрист)

Нормативни документи

Работата на Национален фонд „Култура“ се ръководи от Закона за закрила и развитие на културата, Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от НФК , Правила за устройство и дейността на Фонда и Управителния съвет и всички нормативни актове, уреждащи обществените отношения в тази област.
Изтегли

Свържете се с нас

Адрес бул. „Александър Стамболийски“ 17
Social facebook
Приемно време: Вторник - Четвъртък от 11:00 ч. до 15:00 ч.
Илона Хусеин Административен секретар
Нора Караламбева в.и.д. Младши експерт „Програми и проекти“
Емил Върбанов Главен експерт „Регионални политики и дейности“
Нели Авджийска Главен счетоводител